Đối với các tiêu chí phát triển huyện Thanh Trì thành quận, huyện đã đạt 24/27 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị và đất cây xanh công cộng.

Theo UBND huyện Thanh Trì, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện phát triển thành quận, huyện tiếp tục giữ vững 24/27 tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể: về tiêu chí “cân đối thu, chi ngân sách”, tỷ lệ cân đối thu, chi ngân sách huyện theo dự toán thành phố giao năm 2021 đạt 52,3 % (tăng 3,2 % so với năm 2019); về tiêu chí “mật độ đường giao thông đô thị”, đến hết năm 2021, huyện đã đầu tư thêm 9 dự án đường giao thông, số km đường giao thông đô thị tăng thêm là 11,19km (tăng thêm 0,17km/km²).

Mật độ đường giao thông đô thị đạt 9,3 km/km², còn thiếu khoảng 0,7km/km² (khoảng 49,81 km đường giao thông đô thị); về tiêu chí “đất cây xanh công cộng”, đến hết năm 2021, dự kiến diện tích đất cây xanh công cộng trên địa bàn tăng thêm khoảng 27,4ha (tăng thêm 1m²/người). Tỷ lệ đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện đạt 4,5m²/người, còn thiếu 1,5m²/người (khoảng 41,4ha đất cây xanh công cộng).

ha noi len quan

Đến năm 2025, Hà Nội có 5 huyện phát triển thành quận

Lãnh đạo huyện Thanh Trì cho biết, trên cơ sở dự báo tình hình phát triển KT-XH huyện trong thời gian tới, dự kiến tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm của huyện giai đoạn 2021-2025 từ 12% -14%; dự kiến đến năm 2022, diện tích đất cây xanh công cộng tăng thêm 54,56ha/41,4ha và từ nay đến năm 2025 số km đường giao thông đô thị tăng thêm khoảng 51,55km/49,81km, cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ, yêu cầu của Đề án phát triển huyện thành quận.

Đối với kết quả tiêu chí xã phường, ông xã Đặng Ngọc Quyền- Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết, xã còn 5/18 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành: thu chi ngân sách, cây xanh, sân tập thể thao, đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước.

Trước đó, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại cuộc họp ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố ngày 24/12/2021, để hoàn thành đề án thành quận, các huyện phải đạt được hai nhóm tiêu chí, gồm có 27 tiêu chí để huyện thành quận và 15 tiêu chí để xã thành phường.

Về kết quả đạt được các tiêu chí lên quận ước đến hết năm 2021, huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh đạt 21/27 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt; huyện Gia Lâm đạt 25/27 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt; huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt; huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt.

Về kết quả các tiêu chí xã thành phường, huyện Đan Phượng còn 81 tiêu chí chưa đạt của 16 xã; huyện Đông Anh còn 81 tiêu chí chưa đạt của 24 xã; huyện Gia Lâm còn 71 tiêu chí chưa đạt của 21 xã; huyện Hoài Đức còn 62 tiêu chí chưa đạt của 19 xã; huyện Thanh Trì còn 40 tiêu chí chưa đạt của 16 xã.

Các huyện đã xây dựng lộ trình, phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí. Huyện Gia Lâm và Hoài Đức phấn đấu hoàn thành năm 2023-2024; huyện Thanh Trì phấn đấu hoàn thành năm 2024-2025; huyện Đan Phượng và Đông Anh phấn đấu hoàn thành năm 2025.

Theo kế hoạch, Thành phố thống nhất tập trung cao độ cho huyện Gia Lâm hoàn thành quận trong năm 2023.

Dự kiến từ nay đến 2025, để đưa 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận, thành phố Hà Nội sẽ chi gần 83.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *