Trong tổng số gần 500 tỷ USD trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm nay, giá trị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 346,23 tỷ USD, chiếm gần 70%, theo số liệu Tổng cục Hải quan.

43 2

Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% tương ứng tăng 68,69 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 252,60 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 38,85 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 247,11 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 5,49 tỷ USD.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối FDI đạt 346,23 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt 185,44 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 28,55 tỷ USD) so với cùng kỳ 2021 và chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 160,89 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 19,68 tỷ USD) so với 8 tháng/2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI tính riêng trong tháng 8/2022 đạt thặng dư 5,42 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 8 tháng/2022 của khối doanh nghiệp này lên mức thặng dư 24,55 tỷ USD.

Hiện doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn trong nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *