Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

888

Cụ thể, có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên gồm: gân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – công ty mẹ (TKV), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VinaFood 1), Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản.

Có 62 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Nhóm này gồm một số doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cà phê, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC),…

Có 27 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không giữ cổ phần như: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC),…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 báo cáo kết quả cổ phần hóa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *