Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang dự kiến triển khai tổng số dự án phát triển nhà ở là 806 dự án. Riêng trong năm 2022 dự kiến triển khai 379 dự án.

63

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022 tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 379 dự án. Trong đó, 356 dự án Khu đô thị khu dân cư, 23 dự án Khu nhà ở.

Tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm khoảng 3.520.000m2. Diện tích nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 1.460.000m2. Trong đó, diện tích nhà ở thương mại cao tầng 190.000m2 sàn, diện tích nhà ở thương mại thấp tầng 1.270.000m2.

Diện tích nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 1.520.000m2 sàn, trong đó phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 304.000m2 sàn bao gồm: Diện tích nhà ở công nhân 1.240.000m2 sàn, diện tích nhà ở xã hội cho các đối tượng khác 280.000m2 sàn. Diện tích nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành khoảng 540.000m2.

Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở khoảng 1.193,78ha. Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 1.066,37ha, trong đó nhà ở chung cư 99,82ha, nhà ở riêng lẻ 966,54ha. Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 127,41ha.

Kinh phí thực hiện trong năm 2022 dự kiến khoảng 79.129 tỉ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 806 dự án. Trong đó, dự án khu đô thị, khu dân cư là 748 dự án, dự án khu nhà ở 58 dự án. Tổng số dự án phát triển nhà ở đã triển khai trong năm 2021 và đến tháng 6/2022 là 192 dự án, trong đó dự án khu đô thị khu dân cư 181 dự án, dự án khu nhà ở 11 dự án.

Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 17.600.000m2 sàn. Diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 7.300.000m2 sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại cao tầng 950.000m2 sàn, diện tích sàn nhà ở thương mại thấp tầng 6.350.000m2 sàn.

Diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 7.600.000m2, trong đó phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 1.520.000m2 sàn. Trong đó, nhà ở xã hội cho các đối tượng khác khoảng 1.400.000m2 sàn bao gồm nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng khoảng 142.000m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6.200.000m2 sàn. Diện tích sàn nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành khoảng 2.700.000m2.

Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 2.406,61ha, trong đó diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 2.188,81ha; nhà ở chung cư 197,32ha; nhà ở riêng lẻ 1.991,49ha. Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 217,80ha.

Kinh phí thực hiện giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) khoảng 243.059 tỉ đồng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *