Dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9/2022, UBND tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022.

2 24

Một dự án nhà xã hội đã hoàn thành ở Bình Phước

Cụ thể, trong năm 2022, tỉnh dự kiến thực hiện xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội đối với 9 dự án. Trong đó, có 6 dự án nhà ở xã hội cho công nhân tập trung tại huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài; 3 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.

Theo Kết luận số 406-KL/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người; đến năm 2030 sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 133.000 người.

Hiện Bình Phước đang có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập và 1 dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội đã và đang được đầu tư xây dựng với 847 căn. Thời gian qua, việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các nhóm đối tượng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *