UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Thông báo số 198/TB-UBND về kết luận của ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 8 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.
  • 8888 2

Mới đây, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp để nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland) báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến ý tưởng quy hoạch khu vực hồ Đăk Long Thượng tại huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.

Theo đó, kết luận tại hội nghị này, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung quan trọng liên quan đến việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ông Hiệp yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh kể từ ngày Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có hiệu lực thi hành cho đến khi Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch trước ngày ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW thì tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, ngày 10/8/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi Công văn số 6001/UBND-QH về việc tạm dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian chờ Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành Chương trình hành động và hướng dẫn triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh này cho đến khi có hướng dẫn cụ thể.

Theo tìm hiểu, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó có việc đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy lẫn nhau để phát triển.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng đất. Quy định rõ, chặt chẽ việc phê duyệt, ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

Đặc biệt, Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

Thời gian gần đây, tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều sự quan tâm, đề xuất tài trợ lập quy hoạch từ các doanh nghiệp, tập đoàn tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Trong số đó có thể kể đến như, tập đoàn Sun Group, tập đoàn Novaland, tập đoàn Hưng Thịnh, tập đoàn T&T,…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *