Trong tháng 6/2022, nhiều chính sách mới về Bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

1. Hà Nội bổ sung một số nội dung thực hiện với dự án sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng

Từ ngày 04/6/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bổ sung một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập thực hiện quy định tại điểm d, khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) phải đảm bảo các nội dung sau đây:

– Phải liền thửa, không bị chia cắt; có vị trí ít nhất 01 mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có, hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. Có kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 20m trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

– Có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 400m2 trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

– UBND cấp huyện quản lý, đề xuất phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất theo quy định.

Thứ hai, trường hợp đất không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập như quy định nêu trên, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

image 20220605103557 1

Đọc thêm: Hà Nội sẽ tăng cường quản lý thuế chuyển nhượng bất động sản

2. Diện tích đất ở tái định cư khi thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ tại Hải Phòng

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hải Phòng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được giao đất ở tái định cư với hạn mức như sau:

– Đối với các quận: Diện tích tối thiểu là 40,0 m2.

– Đối với các huyện: Diện tích tối thiểu là 60,0 m2.

– Diện tích tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở mới tại địa phương.

3. Hòa Bình quy định các trường hợp bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Từ ngày 01/6/2022, quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 14/2022/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, quy định các trường hợp bị huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cụ thể như sau:

– Đến hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế thông báo về người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

4. Bến Tre sửa đổi quy định về hạn mức giao đất

Theo đó, hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 không áp dụng trong trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch và các trường hợp giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Nội dung nêu trên được quy định tại Quyết định 22/2022/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 01/6/2022) của UBND tỉnh Bến Tre.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *