Đó là khẳng định của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 942/SXD-QLD&BĐS về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án Khu dân cư Rừng Nhợ do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Trần Gia Hân đề xuất.

15 5

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Trần Gia Hân đề xuất vị trí khu đất dự kiến đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Rừng Nhợ có diện tích khoảng 159.934,3 m2 tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối chiếu với đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000, huyện Lý Sơn thì vị trí đề xuất đầu tư dự án thuộc khu vực định hướng quy hoạch gồm đất khu dân cư, đất thương mại dịch vụ, đất công viên cây xanh và đất giao thông.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Dung Quất. Trong đó, khu vực huyện Lý Sơn dự kiến sẽ có nội dung điều chỉnh, sửa đổi so với quy hoạch cũ.

Do đó, kiến nghị sau khi điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất vị trí phù hợp với quy hoạch chung được duyệt.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *