Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

deo ca

Hình minh họa.

Sáng 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 13. UBTVQH đã xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phần xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất để phục vụ Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Kết quả, 100% ủy viên UBTVQH tại phiên họp đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên như tờ trình của Chính phủ.

Theo đó, chuyển đổi hơn 1.054 ha đất rừng, hơn 1.863 ha đất lâm nghiệp, hơn 1.537 ha đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên. Như vậy, có tổng cộng 4.454 ha đất được chuyển đổi mục địch sử dụng để phục vụ cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh có dự án trong quá trình thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án cần thống kê, kiểm đếm chính xác về loại đất, diện tích đất, tài sản trên đất, về loại rừng, diện tích rừng.

Đồng thời, các tỉnh phải giám sát tận thu đúng trong phạm vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không để các đối tượng lợi dụng khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép, lấn, chiếm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển khoáng sản không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh (nếu có).

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp bất thường vào đầu năm nay (Nghị quyết 44/2022/QH15).

Nghị quyết 44 xác định Dự án đi qua 12 tỉnh, thành phố, với nhu cầu sử dụng đất sơ bộ được xác định là 5.481 ha; trong đó đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên khoảng 1.532 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 110 ha, đất lâm nghiệp khoảng 1.436 ha.

Cũng bởi số liệu vào thời điểm đó mới chỉ là “tạm tính” nên tại Nghị quyết 44/2022/QH15, Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên của Dự án, trình UBTVQH.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *