2 29

Cơ hội mới cho Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Ngày 3/6/2022, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô trong thời gian tới.

Tính đến cuối tháng 3/2022, trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô có 49 dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 79.566 tỉ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng hơn 1.900 ha.

Trong đó có 22 dự án đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 47.180 tỉ đồng; 23 dự án đang triển khai xây dựng với tổng số vốn đăng ký 24.120 tỉ đồng; có 2 dự án chậm tiến độ; 2 dự án dừng hoạt động.

Như vậy, với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 4 tỉ USD, Khu kinh tế là trọng điểm khu hút đầu tư phát triển của tỉnh, đồng thời được xác định là động lực quan trọng để góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ở giai đoạn đến năm 2025.

UBND tỉnh Thừa Huế cũng đã dẫn chứng hàng loạt cơ hội phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã triển khai thực hiện hơn 13 năm, đến nay cần rà soát lại tổng thể các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, phân khu chức năng, khả năng tác động của các dự án đầu tư đã có với các khu vực chưa triển khai xây dựng để có cơ sở xem xét toàn diện các nội dung ở thời kỳ quy hoạch tiếp theo phù hợp với bối cảnh mới.

Hiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chỉ dự báo đến năm 2025, đã gần hết thời hạn quy hoạch, như vậy các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đất đai không còn đảm bảo tính định hướng cho đầu tư và tính quản lý kiểm soát của quy hoạch.

Ngoài ra, các dự báo với mốc thời gian đến năm 2025 cũng không còn phù hợp, đồng bộ với số liệu dự báo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *