Cuối ngày 19/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã có văn bản giải trình và các biện pháp khắc phục việc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9.

Lý do cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo vì doanh nghiệp này vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm

Trong văn bản mới công bố, ITA cho rằng những vi phạm mà HoSE liệt kê thuộc về những lỗi biểu mẫu hành chính, HoSE có thể nhắc nhở riêng để công ty bổ sung, làm lại biểu mẫu.

“Vì vậy, những yêu cầu của HoSE là bất bình thường và công ty chúng tôi đang bị đối xử bất bình đẳng với những công ty niêm yết khác. Tuy nhiên, công ty vẫn thực hiện giải trình và thực hiện những yêu cầu bất thường của HoSE”, văn bản của công ty có đoạn viết.

56

Ảnh minh họa

Hiện cổ phiếu ITA vẫn đang thuộc diện cảnh báo. Trong văn bản giải trình, ITA cho biết, công ty đã khắc phục các vấn đề HoSE đưa ra.

Cụ thể, đối với giao dịch với các bên liên quan từ năm 2020 – quý 2/2022, công ty khẳng định các giao dịch này tuân thủ quy định và đã được trình bày trong các báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm. Công ty đã thực hiện công bố BCTC đúng quy định.

Ngoài ra, công ty đã có biên bản họp và nghị quyết HĐQT về việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch, hợp đồng này, do đó mỗi giao dịch phát sinh với bên liên quan, công ty không phải công bố từng biên bản họp, nghị quyết.

Ngày 14/9, ITA đã gửi HOSE các tài liệu sửa đổi, bổ sung các nội dung như hướng dẫn và đã thực hiện công bố bổ sung các biên bản họp, nghị quyết về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan.

Về việc công bố thông tin bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức phó Tổng giám đốc thường trực công ty, trong tháng 1/2022 và tháng 5/2022, ITA có công văn gửi HoSE về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực và ông Đặng Quang Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc. Song tới tháng 8/2022, HoSE mới gửi công văn về việc công bố thông tin chưa đúng theo mẫu quy định.

Ngày 26/8, HoSE đã làm lại công văn công bố thông tin và bản cung cấp thông tin người liên quan của hai lãnh đạo này và thực hiện công bố thông tin vào ngày 30/8.

Đối với vấn đề giải trình việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và làm rõ các nội dung liên quan, ITA cho biết đã có văn bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước để giải trình vào ngày 24/8.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *