Ngày 12/9/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 1919/STC-ĐT cho ý kiến về năng lực tài chính dự án tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty cổ phần Golden city.

9 7

Một góc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa nhận được Văn bản số 1869/KHĐT-THQH ngày 29/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty cổ phần Golden city.

Theo đó, Công ty cổ phần Golden city đề xuất dự án Tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar, thuộc một phần tiểu khu 145B 114A trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar huyện Lạc Dương.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 902.900 m 2, với tổng mức đầu tư 2.594 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp là 389 tỷ đồng và vốn huy động là 2.205 tỷ đồng.

Dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028.

Qua xem xét hồ sơ có liên quan, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, theo quy định, Công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án khoảng 389 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021, nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020 là 1.410 tỷ đồng và đến 31/12/2021 là 1.420 tỷ đồng.

Về khả năng huy động vốn, theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 08/8/2022, Công ty đề xuất nguồn vốn đầu tư từ vốn huy động khoảng 2.205 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo hồ sơ nhận được không có tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn theo để xuất của Công ty, do đó, Sở Tài chính không có cơ sở để tham gia ý kiến.

Từ những phân tích nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trường hợp Công ty cam kết sử dụng 389 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tối thiểu để thực hiện dự án Tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar (sau khi đã trừ các khoản tài chính đầu tư dài hạn, vốn chủ sở hữu đã giải ngân cho các dự án khác đang thực hiện và vốn chủ sở hữu giữ lại của nhà đầu tư) thì công ty đảm bảo về vốn chủ sở hữu.

Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Riêng đối với khả năng huy động vốn, Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty cung cấp hồ sơ chứng minh gồm ít nhất một trong các tài liệu như: Văn bản cam kết cho vay, cấp tín dụng, cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính, ngân hàng …

Trong đó, yêu cầu các văn bản phải có nội dung ghi rõ cam kết hoặc chấp thuận cấp tín dụng cho công ty để thực hiện dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *