Ngày 6/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 1910/KHĐT-KTĐN về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Capital House đăng ký đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, thực hiện văn bản số 6129/UBND-XD ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Capital House đăng ký đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời xét văn bản số 15/TĐ-PTDA ngày 10/8/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capital House, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 3107/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm; thông tin các dự án nhà ở xã hội trên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Phụ lục II của Quyết định này.

11 5

Đến nay, đã có một số nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư đối với một số nhà ở xã hội và đang trong quá trình thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư.

Cụ thể là dự án Nhà ở xã hội Khu quy hoạch 5B – CC5 (giai đoạn 1) thuộc Khu quy hoạch 5B, phường 4, thành phố Đà Lạt; Dự án Khu đất thuộc phân hiệu Sào Nam, Khu C3, phường 11, thành phố Đà Lạt; Dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp Phú Hội.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Capital House nghiên cứu các dự án thuộc phụ lục theo Quyết định nêu trên. Cùng với đó liên hệ các địa phương để được giới thiệu vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, thông tin về quy hoạch,… và lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với các dự án nhà ở xã hội đang đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty nghiên cứu, khảo sát, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để Công ty biết tham gia sau khi các dự án này được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại TP. Đà Lạt đang rất cấp thiết

Ông Phạm S- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Công văn số 6346/UBND-XD chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở TP. Đà Lạt đang rất cấp thiết.

Mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, làm việc với các sở, ngành, địa phương và có nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh việc triển khai nhưng hiện nay tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng đúng yêu cầu của UBND tỉnh.

Để trong năm 2022 có thể khởi công một số dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Đức Trọng, TP. Đà Lạt tổ chức rà soát các vị trí dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn.

Việc rà soát nhằm mục đích đánh giá, tổ chức lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, dự kiến khởi công sớm để xây dựng lộ trình, kế hoạch và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm tổ chức đấu thầu, hoặc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP. Đà Lạt khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch (kể cả đất nông nghiệp hiện hữu), đưa vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương đối với các dự án đầu tư có liên quan.

Cụ thể là dự án khu nhà ở xã hội tại cơ sở trường tiểu học phân hiệu Sào Nam – phường 11; dự án khu nhà ở xã hội CC5 thuộc dự án khu dân cư tái định cư 5B – phường 4; khu nhà ở thương mại tại vị trí Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu Điện và quy hoạch bến xe phường 11 (cũ).

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng còn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn để các địa phương thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *