HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons, mã chứng khoán: DC4) – công ty con của DIC Corp – vừa thông qua nghị quyết về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1111

DICcons, công ty con của DIC Corp, thông qua nghị quyết về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, HĐQT của DICcons đã thông qua việc đề nghị hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa là 320 tỷ đồng. Trong đó, 265 tỷ đồng hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán, L/C, 5 tỷ đồng hạn mức thấu chi và 50 tỷ đồng hạn mức bảo lãnh.

Về việc thế chấp tài sản vay vốn, HĐQT chấp thuận tiếp tục thế chấp các tài sản của công ty bao gồm bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi, các quyền đòi nợ, khoản phải thu hiện đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo các khoản vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác đã, đang và sẽ phát sinh tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua việc vay vốn tại ngân hàng PG Bank. Theo đó, công ty đồng ý đề nghị PG Bank cấp hạn mức tín dụng 140 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành các bảo lãnh cho công ty với thời hạn hạn mức là 13 tháng.

Về tài sản đảm bảo, công ty sẽ thế chấp dòng tiền và quyền đòi nợ từ các hợp đồng thi công công trình của DICcons do PG Bank tài trợ vốn cũng như phát hành bảo lãnh.

Trong đó, đề nghị PG Bank tiếp tục tạo điều kiện để DICcons được chủ động giải ngân vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, đồng thời DICcons cũng có cam kết cân đối dòng tiền lưu chuyển từ các công trình về tài khoản của DICcons tại PG Bank để thanh toán nợ, đảm bảo dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá 80% giá trị dòng tiền còn lại của các hợp đồng thi công thế chấp tại PG Bank.

DICcons cũng cam kết thế chấp 5 tầng văn phòng của tòa nhà Ruby Tower cho hạn mức tín dụng tại PG Bank sau khi công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý: có sổ riêng và đứng tên là chủ sở hữu.

DICcons và các công ty con cũng cam kết dùng nguồn thu, tài sản của công ty và công ty con trả nợ cho PG Bank (nếu có). Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. PG Bank cũng được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của công ty để thu nợ khi quá hạn (nếu có).

Như vậy, HĐQT DICcons đã thông qua việc sử dụng tài sản để thế chấp, vay vốn 460 tỷ đồng tại hai ngân hàng.

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) là công ty con thuộc tập đoàn DIC Corp

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) – thuộc tập đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) – hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và văn phòng cho thuê; thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *