UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Shin Chang Vina có Công văn số 009/CV-CTY ngày 08/11/2021 xin được làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về việc đầu tư sân golf tại huyện Đại Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các Sở có liên quan và UBND huyện Đại Lộc làm việc với Công ty TNHH MTV Shin Chang Vina để trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí làm việc.

4 10

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch sân golf và tuyến cáp treo tại khu vực đỉnh núi Bằng Am, huyện Đại Lộc

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH MTV Shin Chang Vina chịu trách nhiệm cử lãnh đạo có thẩm quyền làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đại Lộc theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 10/11/2021, Tập đoàn Panko Hàn Quốc đã có Thư đề nghị gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc đầu tư khu đô thị và khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Tại văn bản này, Tập đoàn Panko Hàn Quốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm giới thiệu cho Tập đoàn một vị trí ở thành phố Hội An hoặc phía Đông huyện Duy Xuyên, có diện tích đủ lớn (tối thiểu khoảng 350 ha, phù hợp với quy hoạch) để Tập đoàn tiến hành các bước đầu tư Khu đô thị thông minh và sân golf.

Chưa hết, Tập đoàn Panko Hàn Quốc còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng thúc đẩy nhanh các bước thủ tục của dự án khu công nghiệp Nam Thăng Bình và ưu tiên nhất (có thể được) hoặc hướng dẫn cho Panko lập các thủ tục để được làm chủ đầu tư khu công nghiệp này,…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *