Ngày 29/8/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phát đi Công văn số 6302/SXD-QLN về việc yêu cầu phối hợp triển khai khảo sát nhu cầu về nhà ở.
32323 1

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040, UBND thành phố Đà Nẵng đang giao Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Dự kiến sẽ trình phê duyệt vào cuối năm 2022.

Để có số liệu thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng đã có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện giao UBND các phường, xã chỉ đạo các tổ dân phố, thôn triển khai đến từng hộ gia đình để khảo sát về nhu cầu nhà ở của 3 nhóm đối tượng.

Cụ thể là người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Để tuyên truyền thông tin về đợt khảo sát trên đến từng hộ gia đình, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã tích cực chỉ đạo các tổ dân phố, thôn phổ biến thông tin bằng nhiều hình thức về đợt khảo sát trên đến từng hộ gia đình; tiếp nhận phiếu khảo sát, gửi UBND quận, huyện để tổng hợp, gửi Sở Xây dựng.

Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp hỗ trợ tuyên truyền thông tin về đợt khảo sát trên đến người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thông qua các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *