Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa phát đi thông báo mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2).

222222

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) có quy mô đầu tư khoảng 120 ha.

Dự án có mục tiêu đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2), với địa điểm thực hiện tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Theo Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 2.246 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất.

Cũng theo thông báo của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, dự án sẽ có tiến độ thực hiện trong 36 tháng, kể từ ngày bàn giao đất.

Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án thì nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án về Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, chậm nhất trước 17h ngày 30/9/2022.

Trước đó, ngày 18/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm – giai đoạn 2.

Theo đó, dự án có quy mô 119 ha, được bổ sung 1,019 ha để đạt quy mô 120,019 ha trong trường hợp 1,019 ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

Về vốn đầu tư của dự án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với quy mô diện tích đất thực hiện Dự án và quy định của pháp luật về xây dựng.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan khác.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *