Bố mẹ có cho tôi một mảnh đất, mảnh đất này chưa được cấp giấy chứng nhận.  Xin hỏi, hiện tôi muốn làm sổ đỏ thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

mua ban nha dat chua co so do 1583934305

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất, theo Luật đất đai 2013 quy định :

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Căn cứ theo quy định trên, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn, bố mẹ bạn cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố mẹ bạn cần làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn.

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định, người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 sẽ được giải quyết cấp sổ đỏ.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ là nhà, đất đó đang sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có.

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người dân nộp tại UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai.

Nếu thuộc trường hợp nêu trên, thì bố mẹ bạn nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền..

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *