Ngày 16/9/2022, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) phát đi Công văn số 2230/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý các trường hợp vi phạm, trồng lại rừng tại khu vực dự án của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư được giao, thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện.

13 5

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND huyện Đức Trọng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Sài Gòn – Đại Ninh, Công ty CP Tập đoàn Tân Mai chi nhánh Lâm Đồng rà soát, xây dựng kế hoạch, thực hiện giải tỏa cây trồng, công trình xây dựng trái phép và trồng lại rừng trên diện tích giải tỏa, diện tích đất trống theo kết quả rà soát và đề nghị của Hạt Kiểm lâm huyện tại văn bản số 512/BC-HKL ngày 28/7/2022 đảm bảo theo quy định.

UBND huyện Đức Trọng cũng giao Hạt Kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước thực hiện công tác QLBVR, PCCCR, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chủ động giải quyết kiến nghị của chủ rừng theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/7/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng có Báo cáo số 512/BC-HKL về kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng các vụ phá rừng, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm từ năm 2019 – tháng 6/2022, diện tích đất trống chưa trồng rừng.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, tổng diện tích đất rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật từ năm 2019 đến tháng 6/2022 hiện đang sản xuất nông nghiệp, trồng cây nông nghiệp, xây dựng trái pháp luật,… nhưng chưa được giải tỏa và diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp chưa thực hiện trồng rừng là 51,35 ha/4 đơn vị chủ rừng.

Cụ thể, Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 33 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng 7,99 ha; Ban quản lý rừng NLG Đức Trọng 4,08 ha; Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh 6,28 ha.

Từ thực tiễn nêu trên, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đề xuất UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Đại Ninh, BQL rừng phòng hộ Tà Năng, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Sòn – Đại Ninh khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện giải tỏa cây trồng, công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm; triển khai thực hiện trồng rừng ngay trong mùa mưa năm 2022 trên diện tích đã giải tỏa theo quy định.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cũng đề xuất UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Đại Ninh, BQL rừng phòng hộ Tà Năng, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Sòn – Đại Ninh, BQL rừng NLG Đức Trọng, Tập đoàn Tân Mai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng kế hoạch trồng rừng ngay trong mùa mưa trên những diện tích đất trống nêu trên theo đúng quy định.

Song song với đó là chỉ đạo các chủ rừng là doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện khẩn trương báo cáo kết quả rà soát diện tích đất trống, diện tích bị lấn, chiếm trên phạm vi, ranh giới được giao quản lý về Hạt Kiểm lâm để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *