Đặc biệt, tại thành phố Nha Trang còn có các dự án, như Vinpearl Golfland Resort & Villas, khu du lịch Hòn Một, dự án Vinpearl Phú Quý, khu khách sạn và biệt thự Vinpearl Luxury Nha Trang…

5 12

Những cơ hội phát triển mới

Ngày 28/7 vừa qua, HĐND thành phố Nha Trang đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Qua đó đã hé lộ nhiều vùng đất phát triển mới, đồng thời cũng cho biết những định hướng lớn về phát triển đô thị thành phố Nha Trang trong thời gian tới.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đồ án có tổng diện tích khoảng 27.802ha, trong đó có 25.422 ha diện tích tự nhiên của TP Nha Trang, 1.500 ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn, phát triển đô thị dịch vụ ven biển.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch này còn bao gồm 880 ha các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh của huyện Diên Khánh.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang có quy mô dân số dự báo đến năm 2040 là 780.000 người.

Thành phố Nha Trang sẽ là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đây còn là trung tâm du lịch, thương mại – tài chính, dịch vụ hàng hải của vùng Nam Trung bộ và cả nước. Nha Trang sẽ là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên.

Để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển thành phố Nha Trang như đã đề ra, quy hoạch sử dụng đất vừa được thông qua cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Điều chỉnh giảm diện tích đất nông nghiệp từ 10.722 ha xuống còn 8.896 ha (năm 2030), và điều chỉnh tăng diện tích đất phi nông nghiệp từ 7.634 ha lên 16.631 ha vào năm 2030.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *