UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định Số 3389/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, danh mục tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm 125 tài nguyên. Trong đó có 58 tài nguyên du lịch tự nhiên và 67 tài nguyên du lịch văn hoá.

6

Cụ thể về nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên, Quảng Nam có 58 khu vực được phê duyệt. Đơn cử như Đảo Cù Lao Chàm tại thành phố Hội An có diện tích 1550 ha.

Và 57 tài nguyên du lịch tự nhiên khác có thể kể đến như, bãi biển Cửa Đại; Bãi biển An Bàng; Bãi biển Hạ Thanh; Bãi biển Tĩnh Thuỷ; Bãi sậy sông Đầm; Bãi biển Hà My; Đảo Tam Hải; Bãi biển Rạng; Bãi biển xã Tam Tiến; Rừng dừa nước Tịch Tây; Bãi biển Bình Minh; Bãi biển Bình Dương; Bãi biển Duy Hải; Đỉnh Bằng Am,…

Bên cạnh đó, Quảng Nam còn có 58 tài nguyên văn hóa vật thể. Đơn cử như Khu phố cổ Hội An; Làng gốm Thanh Hà; Làng mộc Kim Bồng; Làng rau Trà Quế; Công viên Đất nung Thanh Hà; Làng du lịch An Mỹ; Khu du lịch Đảo Ký ức Hội An; Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây; Khu Đền tháp Mỹ Sơn; Làng Trà Nhiêu;…

Ngoài ra, Quảng Nam có 9 tài nguyên văn hóa phi vật thể như nghệ thuật diễn xướng Bài Chòi (Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại); Múa tân tung da dá của dân tộc Cơtu (Di sản phi vật thể quốc gia); Nói lý, hát lý dân tộc Cơtu (Di sản phi vật thể quốc gia); Nghề dệt thổ cẩm Cơtu (Di sản phi vật thể quốc gia),…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *