Giải quyết dứt điểm các tồn tại

Đến 15/8/2014, Tổng công ty vẫn chưa thực hiện bàn giao tài sản không cần dùng gồm Nhà ở K51 và Trạm điện K5 (nguyên giá: 2.919 triệu đồng, giá trị còn lại 1.293 triệu đồng) cho UBND Thành phố Hà Nội theo phương án sử dụng đất trong phương án cổ phần hóa.

Trong năm 2015, đơn vị thực hiện thủ tục bàn giao theo Công văn số 762/TCT-VP gửi Sở Xây dựng Hà Nội về bàn giao tài sản này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Công văn số 5619/XD-B61 ngày 03/7/2015 đề nghị đơn vị chủ động cung cấp hồ sơ về tài sản và phối hợp với công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này tài sản trên vẫn chưa được bàn giao dứt điểm.

3 12

KTNN kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội giải quyết dứt điểm các tồn tại trong xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyền thành công ty cổ phần; phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan làm cơ sở quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

“Trên cơ sở kết quả kiểm toán, đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề về tài chính, quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa và quyết định công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính chức chuyển sang Công ty cổ phần và chỉ đạo tổ chức bàn giao cho Công ty cổ phần đối với Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định” – Báo cáo nêu.

Đối với UBND Thành phó Hà Nội, KTNN kiến nghị TP chỉ đạo các ban ngành liên quan quyết toán Dự án tổ hợp Nhà ở 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long để xác định “phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của 30% diện tích sàn căn hộ của dự án” phải nộp về Ngân sách thành phố Hà Nội theo quyết định phê duyệt dự án.

“Đề nghị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước trước ngày 31/05/2019” – Báo cáo nêu rõ.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *