Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House mã chứng khoán TDH) vừa công bố được giảm gần 45 tỷ đồng tiền bị cưỡng chế thuế, số tiền phải nộp về 79,88 tỷ đồng

Ngày 1/7/2022, Thuduc House nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2022 của Cục thuế TP.HCM.

1 16

Thuduc Houseđược giảm 45 tỷ đồng tiền bị cưỡng chế

Cụ thể, Cục thuế TP.HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng xuống còn 79,88 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,99 tỷ đồng.

Mặc khác, đối với số tiền lãi chậm trả phát sinh theo các Quyết định 5438/QĐ-CT, 5439/QĐ-CT, 66/QĐ-CT và 2152/QĐ-CT do chưa thống nhất được cách tính giữa các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên sau khi làm việc và trao đổi, Cục thuế TP.HCM sẽ chỉ theo dõi số tiền lãi phát sinh trên hệ thống nhưng không thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số tiền lãi chưa thống nhất trên và đợi kết luận cuối cùng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện từ giai đoạn 2017-2019 của Nhà Thủ Đức.

Về phía Thuduc House, lãnh đạo công ty cho biết đang tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để ưu tiên hoàn tất nộp đủ số tiền thuế bị cưỡng chế là 79,9 tỷ đồng trong tháng 7/2022.

Điều này sẽ giúp công ty được Cục Thuế TP.HCM tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế hóa đơn và tài khoản, qua đó khôi phục được hoạt động kinh doanh.

Trước đó, Thuduc House đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để giải trình biện pháp khắc phục tình trạng bị kiểm soát chứng khoán.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát là do trong 2 năm qua (2020-2021) ngoài việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, kết quả kinh doanh của công ty còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các vấn đề truy thu thuế giá trị gia tăng liên quan hoạt động xuất khẩu linh kiện điện các năm trước.

Điều này khiến công ty phải duy trì khoản trích lập dự phòng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020 và hạch toán chi phí thuế giá trị gia tăng liên quan hơn 630 tỷ đồng trong năm 2021. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của Thuduc House ghi nhận mức âm trong cả 2 năm 2020-2021.

Phía doanh nghiệp cho biết sau giai đoạn biến động nhân sự, hiện công ty đã kiện toàn thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện.

Công ty cũng đã thực hiện nộp lại toàn bộ số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365,5 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn 2017-2019, đồng thời nộp lại 20,7 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trước đó và 16,9 tỷ thuế giá trị gia tăng phát sinh.

Năm 2022, ban điều hành đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 303,4 tỷ đồng. Hiện tại lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 59,5 tỷ đồng.

“Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp khôi phục, phát triển kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông”, Thuduc House cho biết.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *