Eximbank dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần hai vào ngày 21/6 tới tại TP.HCM.

8 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 26/4, nhưng quá giờ dự kiến số cổ đông tham dự chỉ đạt 57,62%

Sau lần tổ chức không thành vào ngày 26/4 và một lần xin hoãn vào cuối tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 21/6 tới tại TP.HCM.

Đối tượng tham dự là tất cả các cổ đông trong danh sách chốt ngày 28/1.

Nội dung cuộc họp sẽ bao gồm các báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019 này. Cùng với đó là các báo cáo của Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc về hoạt động của ngân hàng trong năm 2018-2019.

Trước đó đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 26/4, nhưng quá giờ dự kiến số cổ đông tham dự chỉ đạt 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết nên Eximbank thông báo đại hội không thể tiến hành.

Sau đó, Eximbank lại triệu tập đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 26/5 tuy nhiên sau đó nhà băng này lại thông báo hoãn đại hội với lý do cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *