Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa phát đi thông tin hoãn đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai với lý do cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức.
4 11

Trước đó, Eximbank đã phải hoãn đại hội cổ đông lần 1 vào ngày 26/4 do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông, dẫn đến không có đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Sau đó ngày 11/5, Eximbank lại triệu tập đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 26/5 tới.

Trước đó, ngày 22/5, HĐQT Eximbank quyết định bổ nhiệm ônng Cao Xuân Ninh sẽ thay thế ông Lê Minh Quốc làm Chủ tịch HĐQT Eximbank. Ông Nguyễn Cảnh Vinh, Phó Tổng giám đốc Thường trực được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc ngân hàng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *