HĐTQ Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư tại Hà Nội vào giữa tháng 12 tới, sau ba lần tổ chức họp thất bại.

HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ tư vào 15/12 tại Hà Nội với các nội dung đã được phê duyệt trước đó.

Trong năm nay, Eximbank đã ba lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều bất thành. Trong đó hai lần đại hội đồng cổ đông liên tiếp vào tháng 6 và tháng 7 đều không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Eximbank họp đại hội cổ đông lần thứ tư sau ba lần thất bại

Diễn biến thị giá EIB từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, trong lần họp đầu tiên và lần họp thứ hai, số cổ đông có cổ phần biểu quyết dự họp đại diện ít hơn lần lượt 65% và 51% tổng số cổ phần có biểu quyết. Lần triệu tập họp của ngân hàng này là vào tháng 8 năm nay đã bị hủy vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp lần tới vẫn sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Năm ngoái, phiên đại hội cổ đông thường niên và bất thường 2019 của Eximbank cũng không được tổ chức thành công do tỷ lệ cổ đông dự họp không đủ cổ phần biểu quyết và tranh chấp gay gắt giữa các nhóm cổ đông xoay quanh tính hợp pháp của nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dù nội bộ bất ổn nhưng luỹ kế 9 tháng đầu năm, Eximbank vẫn đạt 1.103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với mục tiêu trình cổ đông, nhà băng này đã hoàn thành 84% chặng đường.

Nợ xấu nội bảng của Eximbank đã tăng 29% trong 9 tháng qua, trong đó riêng nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đã tăng gấp đôi. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh từ 1,71% lên 2,46%

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *