HĐQT Eximbank vừa ra nghị quyết hoãn đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần thứ 3 dự kiến tiến hành ngày 15/12 tới tại Hà Nội.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần thứ 3 nhằm chấp hành chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội.

4 11

Trong thông báo, Eximbank cho biết, ĐHCĐ thường niên 2020 sẽ được dời sang thời điểm khác thích hợp.

Đây là lần thứ 3 Eximbank phải hoãn họp ĐHCĐ thường niên 2020. Trước đó, hai lần đại hội đồng cổ đông liên tiếp vào tháng 6 và tháng 7 đều không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Cụ thể, trong lần họp đầu tiên và lần họp thứ hai, số cổ đông có cổ phần biểu quyết dự họp đại diện ít hơn lần lượt 65% và 51% tổng số cổ phần có biểu quyết. Lần triệu tập họp của ngân hàng này là vào tháng 8 năm nay đã bị hủy vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ tháng 4/2019 đến nay, Eximbank chưa tổ chức được đại hội cổ đông vì những tranh chấp giữa các cổ đông lớn.

Trong một diễn biến trước khi đại hội diễn ra, đại diện các cổ đông sở hữu trên 10% vốn của Eximbank tiếp tục có văn bản gửi tới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngân hàng này về các vấn đề liên quan tới nhân sự HĐQT.

Trước đó, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yêu cầu HĐQT bổ sung nội dung vào ĐHCĐ thường niên lần 3 việc thanh lọc HĐQT thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, nhằm giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 người hiện nay xuống còn từ 5-7 người.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *