Sau hai lần bất thành, Ngân hàng Eximbank  phát đi thông báo sẽ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8.

3 3

Hai lần đại hội thường niên của Eximbank đều bất thành vì không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

Tuy nhiên, Đại hội lần này được tổ chức ở Hà Nội thay vì TP.HCM như 2 lần trước.

Trước đó, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 2 của Eximbank tổ chức ngày 29/7/2020 đã không đủ điều kiện tiến hành.

Nguyên nhân do chỉ có sự tham gia của 142 cổ đông, đại diện cho 42,56% vốn điều lệ ngân hàng, thấp hơn mức quy định 51%.

Dù vậy, trong thông cáo phát ra sáng 28/7, Eximbank khẳng định Hội đồng quản trị đang hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin cũng đúng quy định để bảo vệ quyền và lợi ích cho cổ đông.

Năm 2020, nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5% lên 176.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên xấp xỉ 1.320 tỷ đồng.

Eximbank cũng lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC theo định hướng tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *