Krish Nguyen – Ngân Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2.

4 11

Theo đó, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức đại hội thường niên năm 2021 lần thứ 2 vào sáng 29/7/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/3/2021.

Tại phiên họp này, hội đồng quản trị Eximbank dự kiến trình các nội dung thuộc thẩm theo quy định, các nội dung đã dự kiến trình đại hội thường niên năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, Eximbank cũng dự kiến sẽ tổ chức đại hội bất thường sau đó 1 ngày, tức ngày 30/7. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 14/5/2021. Cuộc họp được triệu tập theo văn bản kiến nghị yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021.

Trước đó đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất của Eximbank ngày 27/4 đã tổ chức bất thành do tỷ lệ tham dự của cổ đông chỉ đạt 41,65%, thấp hơn tỷ lệ theo quy định để tiến hành phiên họp thường niên lần 1 là 65%.

Ngoài ra, phiên họp thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 26/4 tuy có số lượng cổ đông tham dự đại diện cho hơn 94% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng lại không thể tiếp tục do đa số cổ đông không thông qua quy chế đại hội.

Lý do chính khiến Eximbank chưa thể tổ chức họp cổ đông thường niên 2020-2021 và nhiều lần phải triệu tập họp bất thường là do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *