Tuy nhiên, lãnh đạo Sở TN&MT TP.HCM cũng cho biết thêm, đây chỉ là mức giá tạm tính để các địa phương lập phương án bồi thường tái định cư, lấy ý kiến người dân bị thu hồi đất. Các địa phương này hiện đang thuê đơn vị tư vấn để xác định giá bồi thường cụ thể trình UBND thành phố xem xét.

85

Giá đất bồi thường phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân

Để đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3 khởi công vào tháng 6/2023, việc bồi thường sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/12/2022. Tháng 4/2022 sẽ chi trả toàn bộ số tiền bồi thường đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 5/2023 (khoảng 300ha).

Tháng 7/2023 sẽ chi trả bồi thường đất ở cho người dân và bàn giao mặt bằng trước 30/12/2023 (khoảng hơn 400ha) để chủ đầu tư có thể triển khai xây lắp vào năm 2024.

Về tái định cư, hiện nay TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh đã đảm bảo quỹ nhà tái định cư cho dự án. Riêng Hóc Môn và Củ Chi đang phối hợp với các sở ngành để lên phương án bố trí tái định cư tại chỗ cho dân.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến đời sống người dân nhưng hiện vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, bất cập lớn nhất là chênh lệch giữa giá bồi thường và giá thị trường. Do đó, đối với dự án đường Vành đai 3, phải điều tra xã hội học để hiểu được sinh kế người dân, từ đó bố trí tái định cư và hỗ trợ cho phù hợp.

Theo lãnh đạo TPHCM trong thời gian tới, sẽ tập trung làm tốt hơn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phù hợp với hạ tầng, gắn với sinh kế của người dân.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *