Nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa bị kỷ luật và đề nghị xử lý kỷ luật do sai phạm liên quan đến ‘’hiến đất’’ làm đường, tách thửa đất không đúng không quy định.

3 12

Ngày 26/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm.

Theo đó, xét Tờ trình số 138-TTr/UBKTTU, ngày 18/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và các đảng viên.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Từ đó đã để UBND huyện Cam Lâm tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền, cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn.

Đồng thời không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh và để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các cán bộ có liên quan gồm: Lương Dự, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Trí Tuân, Lê Phạm Thùy Ngân, Lê Anh Tùng và một số đảng viên, cán bộ của huyện Cam Lâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đảng viên nêu trên đã làm ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tính đồng bộ trong quy hoạch trên địa bàn huyện.

Cùng với đó là ảnh hưởng lâu dài đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nguy cơ gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, đồng thời căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Nguyễn Trí Tuân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Lê Phạm Thùy Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Lê Anh Tùng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lâm.

Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Lương Dự, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm và Nguyễn Hữu Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *