Kiểu nhà đầu tư không sợ hãi thường lao đầu vào bất cứ cơ hội nào mà trông có vẻ hào nhoáng. Nhà đầu tư kiểu này thường không có chiến lược đầu tư rõ ràng nào ngoài việc mua theo “linh cảm” trong thị trường bất động sản mà họ tin rằng chắc chắn sẽ tăng giá trị và không nghiên cứu cẩn thận các dữ liệu trước khi quyết định đầu tư. Mục tiêu của họ nói chung là cố gắng kiếm tiền nhanh chóng và thường đổ lỗi cho người khác hoặc do “vận số” nếu họ đầu tư không có lãi từ Bất động sản. Chiến lược đầu tư cốt lõi của họ là dựa vào sự “may mắn”.

43 4

Đầu tư liều lĩnh 5 ăn 5 thua

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *