HĐND thành phố Nha Trang vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

3 21

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 có phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đồ án có tổng diện tích khoảng 27.802 ha.

Trong đó, bao gồm 25.422 ha diện tích tự nhiên của TP Nha Trang, 1.500 ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn, phát triển đô thị dịch vụ ven biển và 880 ha các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh của huyện Diên Khánh.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 có quy mô dân số dự báo đến năm 2040 là 780.000 người.

Tính chất khu vực lập quy hoạch xác định đây sẽ là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đặc biệt, đây còn là trung tâm du lịch, thương mại – tài chính, dịch vụ hàng hải của vùng Nam Trung bộ và cả nước. Thành phố Nha Trang có vai trò và vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển.

Tầm nhìn và mục tiêu phát triển TP Nha Trang được xác định đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa: “Trở thành một tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, làm việc và du lịch”.

Nha Trang là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Đây còn là một trung tâm du lịch sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế; trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng áp dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc tế; là một trung tâm nghiên cứu sáng tạo gắn với môi trường sống thân thiện, trong lành, giàu giá trị văn hóa, nhân văn của cả nước và khu vực.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 đã xác định 5 chiến lược phát triển thành phố. Trong đó chiến lược đầu tiên là bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên.

4 chiến lược còn lại là phát triển văn hóa – xã hội; phát triển du lịch – ngành kinh tế chính của thành phố; đa dạng hóa hoạt động kinh tế, phát triển kinh tế bền vững; phát triển thành phố thông minh.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *