Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản đề nghị cho tạm hoãn công bố thông tin về vụ phá sản. Tuy nhiên HoSE cho biết không có thẩm quyền.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản cho biết đã nhận được công văn ngày 05/07 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) phúc đáp công văn yêu cầu công bố thông tin ngày 28/06 của HoSE.

Theo nội dung công văn, ITA đề nghị “việc công bố thông tin về quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản trong khi căn cứ mở thủ tục phá sản dựa vào bản án có nhiều sai phạm, trái pháp luật sẽ gây bất lợi cho Công ty Tân Tạo, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty Tân Tạo đã có đơn kêu cứu bị ép phá sản gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có chỉ đạo giải quyết đơn kêu cứu của Công ty Tân Tạo”.

62

Do đó, công ty Tân Tạo đề nghị HoSE cho tạm hoãn công bố thông tin đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Với đề nghị trên, HoSE cho rằng không có thẩm quyền tạm hoãn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời việc chậm công bố thông tin của công ty vi phạm quy định hiện có.

Do vậy, HoSE đề nghị công ty thực hiện theo quy định về công bố thông tin để đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền lợi của cổ đôn.

“Đối với các nội dung liên quan đến quyết định của tòa án, công ty có thể công bố bổ sung các giải trình, giải thích để cổ đông và nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ”, văn bản của HoSE có đoạn viết.

Trước đó vào cuối tháng 6/2022, HoSE cho biết, sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo của TAND TPHCM từ quản tài viên, HoSE đã gửi Công văn số 892 ngày 23/5/2022 yêu cầu Tân Tạo xác minh và công bố thông tin gồm các quyết định của tòa án theo quy định, cùng những thông tin có liên quan đến quá trình xử lý vụ việc trong những năm qua để đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ phía công ty.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *