Liên danh Công ty cổ phần Hưng Thịnh – Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả – Công ty cổ phần tập đoàn Nam Miền Trung Group (gọi tắt là liên danh) vừa có đề xuất tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, liên danh nói trên khảo sát và nghiên cứu khu đất diện tích khoảng 15.000ha thuộc huyện Lâm Hà, nhận thấy khu đất phù hợp với mục tiêu hình thành một” Khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng”. Trong đó nổi bật là đô thị kết hợp với khoa học – giáo dục, đô thị hành chính, đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao, đô thị sáng tạo, đô thị kết hợp sinh thái – dịch vụ.

Liên danh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét và chấp thuận đề xuất và mong muốn được tiếp cận thông tin dự án, tài trợ khảo sát, lập quy hoạch tại vị trí nêu trên.

Đồng thời, liên danh cũng đề xuất được được tiếp cận và đăng ký đầu tư trên khu đất theo phương thức phù hợp với quy định pháp luật.

31 2

Ảnh minh họa

Việc Liên danh đề xuất tài trợ lập quy hoạch khu vực trên với mục tiêu đưa ra là phù hợp với định hướng phát triển của thị trấn Nam Ban – đô thị vệ tinh kết nối với Đà Lạt.

Tại khu vực trên, hiện nay UBND huyện Lâm Hà đang triển khai lập đồ án quy hoạch vùng huyện Lâm Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt) và đồ án quy hoạch chung đô thị Nam Ban, huyện Lâm Hà đến năm 2030 với phạm vi 2.089ha (hiện đang chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình thẩm định, phê duyệt). UBND huyện Đức Trọng cũng đang lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 (hiện đang trình thẩm định).

Đồng thời, Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận (QHC 704).

Với quy mô phạm vi đề xuất tài trợ lập quy hoạch là 15.000ha, Sở Xây dựng cho biết theo quy định phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và trách nhiệm tổ chức lập đồ án do UBND tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt..

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung Group được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng với quy mô 15.000ha như đề xuất.

Liên danh phải chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án; phải hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

“Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Công ty phải bàn giao toàn bộ hồ sơ cho địa phương (không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào) để quản lý thực hiện quy hoạch, kêu gọi thu hút đầu tư, đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn”, Sở Xây dựng cho biết.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức lập đồ án. Trình tự tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án đảm bảo theo quy định hiện hành và được phê duyệt phù hợp với nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 704.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện theo các quy định về đấu thầu, đất đai, đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *