Quy tắc 50% hoặc quy tắc 50 trong đầu tư Bất động sản có nghĩa là chỉ nên phân bổ một nửa tổng thu nhập từ Bất động sản cho thuê để sử dụng cho các chi phí hoạt động khi xác định khả năng sinh lời.

41 3

 

Ví dụ, một Bất động sản cho thuê tạo ra 1 tỷ đồng hàng năm trong tổng giá thuê, 500 triệu trong số đó được dành ra để trang trải chi phí theo quy tắc 50%. 500 triệu đồng còn lại chính là lợi nhuận ròng.

Điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản áp dụng cho những chi phí nào:

  • Thuế Bất động sản

  • Bảo hiểm Bất động sản

  • Thời điểm Bất động sản bỏ trống

  • Bảo trì và bảo dưỡng

  • Sửa chữa

  • Tiện ích

Điều này cũng có nghĩa là quy tắc 50% này không áp dụng cho khoản thanh toán thế chấp và chi phí quản lý Bất động sản.

Việc tính toán quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản rất đơn giản, không có công thức phức tạp nào liên quan. Bạn chỉ cần ước tính tổng tiền thuê mà Bất động sản có thể tạo ra hàng tháng hoặc hàng năm, sau đó chia cho hai.

Giả sử bạn đang cân nhắc đầu tư vào một Bất động sản có khả năng tạo ra tổng tiền thuê là 30 triệu đồng mỗi tháng. Nếu bạn áp dụng quy tắc 50% thì 15 triệu trong số đó sẽ được dành cho các chi phí, không bao gồm các khoản thanh toán thế chấp và chi phí quản lý Bất động sản. Nếu Bất động sản có khoản thanh toán thế chấp hàng tháng là 10 triệu đồng, vậy về mặt lý thuyết lợi nhuận hàng tháng còn lại của bạn là 5 triệu, đó là trong trường hợp bạn tự quản lý Bất động sản của chính mình thay vì thuê một nhà quản lý Bất động sản.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *