Một khu vực mà có đến 50% hoặc nhiều hơn là Bất động sản cho thuê có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư. Nói chung, những người thuê không bảo vệ tài sản như các chủ nhà, vì thế căn hộ, tòa nhà và khu vực xung quanh rất dễ bị hao mòn.

8 8

Ảnh minh họa

Bạn cũng đang cạnh tranh với các chủ nhà khác để có cùng một nhóm đối tượng người thuê, điều này có thể dẫn đến việc giảm giá thuê hoặc phải cung cấp các lợi ích khác để thu hút người thuê đến Bất động sản của bạn.

Cuối cùng, khi bạn muốn bán đi cũng không dễ vì khu vực không thu hút người mua.,.

Cùng với đó, các nhà đầu tư cũng nên đề phòng tỷ lệ bỏ trống ngày càng tăng, đây là một chỉ báo thể hiện sự mất cân bằng cung và cầu – một ảnh hưởng tiêu cực khác đến giá trị của Bất động sản.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *