Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa mới công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, AASCS đưa ra kết luận ngoại trừ về khoản mục liên quan đến vấn đề giao dịch giữa Tân Tạo với người có liên quan.

Cụ thể, công ty có một khoản ủy thác đầu tư cho cá nhân là Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) với số tiền 314 tỉ đồng (số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 91 tỉ đồng).

57

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA

Đơn vị kiểm toán lưu ý Tân Tạo ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định kế toán, “do chưa có đầy đủ bằng chứng và chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận”.

Thứ hai, khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong nửa đầu năm nay được chi bằng tiền mặt với số tiền 223 tỉ đồng nên kiểm toán không đủ cơ sở kiểm chứng đối với nghiệp vụ này.

Liên quan đến ý kiến của đơn vị kiểm toán, trong văn bản giải trình, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó tổng giám đốc ITA cho biết “đây là khoản uỷ thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ theo các biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông từ 2019-2021”.

Ngoài ra, Phó tổng giám đốc ITA không bình luận thêm về những vấn đề của kiểm toán nêu như vì sao bà Yến chưa xác nhận đã nhận tiền hay lý do công ty chi tiền mặt.

Theo Nghị định thi hành Luật Chứng khoán, cổ phiếu của một công ty đại chúng có thể bị huỷ niêm yết bắt buộc khi kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính trong ba năm liên tục. Đây là lần đầu (trong chuỗi 3 năm liên tiếp) Tân Tạo bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất trước đó của ITA, doanh nghiệp này tạm ứng cho bà Yến 1.936 tỉ đồng để tham gia dự án ở Mỹ.

Sau đó, công ty điều chỉnh lại báo cáo tài chính hợp nhất vì hạch toán sai. Số tiền nói trên cũng được điều chỉnh còn 633 tỉ đồng và mục đích là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với báo cáo tài chính 2022, Tân Tạo cho biết lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 129,203 tỉ đồng, tăng 53,437 tỉ đồng, tương ứng 71% so cùng kỳ. Lý do là lợi nhuận gộp về bán hàng tăng, doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng; chi phí quản lý, chi phí tài chính giảm.

Theo báo cáo kiểm toán, tổng tài sản của ITA tính đến cuối tháng 6 là 13.473 tỉ đồng, nhiều hơn khoảng 230 tỉ đồng so với báo cáo công ty tự lập lần đầu. Nhiều khoản mục khác cũng có sự chênh lệch như giá trị đầu tư tài chính dài hạn doanh nghiệp này tự công bố là 3.018 tỉ đồng nhưng sau kiểm toán lại lên đến 3.644 tỉ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn mà công ty công bố là 2.609 tỉ đồng thì kiểm toán cho rằng chỉ khoảng 2.200 tỉ đồng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *