Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có nhiều dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng xin bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

DU KHACH THAM qUAN DU LICH

Du khách tham quan du lịch tại Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Ngày 8/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã ban hành loạt Công văn gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến hướng dẫn về việc nhiều dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng xin bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Sở đang tổ chức triển khai thẩm định chủ trương cấp mới/điều chỉnh các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngoài ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Tuy nhiên, quá trình thẩm định còn có một số nội dung vướng mắc, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị các Bộ ngành có liên quan tư hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến 2 trường hợp cụ thể.

Trường hợp thứ nhất, đối với các dự án dự án đề xuất cấp mới, các nhà đầu tư đề xuất chủ trương được thực hiện các dự án đầu tư “Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí”.

Dự kiến thực hiện dự án trên diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất; hiện trạng trên đất gồm có diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và đất trống.

Trong đó có đề xuất xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho mục tiêu “kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí” như nhà nghỉ, nhà trưng bày, nhà dịch vụ, nhà đa năng,… với vị trí các công trình nằm rải rác trong diện tích của dự án (vị trí dự kiến xây dựng các công trình trên diện tích đất sẽ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp không có rừng sang mục đích khác).

Mục tiêu chính của dự án là quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và diện tích xây dựng các hạng mục công trình để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng từ 3- 5% tổng diện tích thực hiện dự án).

Trường hợp thứ hai, nhiều nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư “Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng”. Các dự án này đã được UBND tỉnh cho thuê đất với toàn bộ diện tích thực hiện dự án thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Hiện nay, các nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh, bổ sung mục tiêu “kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí” vào dự án đầu tư.

Trong đó có đề xuất xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình phục vụ cho mục tiêu “kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí” như nhà nghỉ, nhà trưng bày, nhà dịch vụ, nhà đa năng,…

Để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến hướng dẫn thực hiện các trường hợp nêu trên có phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không.

Tương tự, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, có ý kiến hướng dẫn đối các trường hợp nêu trên có thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hay không.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, có ý kiến phù hợp của việc cho doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp (đối tượng rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất), chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp không có rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Đất đai.

Chưa hết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến hướng dẫn về sự phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/2NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và quy định về kết cấu xây dựng các hạng mục công trình trong 2 trường hợp tại nêu trên.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *