Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
365

Hình minh họa.

Dự án thành phần 2 (Km32+000 – Km69+500) thuộc Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột có chiều dài khoảng 37,5 km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Dự án có tính chất phức tạp về địa hình, nhiều công trình cầu và hầm trên tuyến, phải xây dựng khung chính sách GPMB trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó Dự án thành phần này được giao cho Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 6 tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của bước nghiên cứu tiền khả thi và lập, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đặc biệt chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ, chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Còn lại Dự án thành phần 1 (Km0+00 – Km32+) có tổng mức đầu tư dự kiến 5.632 tỉ đồng được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa; Dự án thành phần 3 (Km69+500 – Km117+866) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.485 tỉ đồng được giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Toàn bộ dự Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5 km được đầu tư với quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỉ đồng.

Về tiến độ triển khai, tuyến đường sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *