Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, kết thúc quý 3/2019, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018.
11 1

Cụ thể, đến cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.536 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019; vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỷ đồng, tăng 20,5% so với thời điểm cuối năm 2018.

Tổng huy động vốn đạt hết 9 tháng đạt 176.159 tỷ đồng tăng 10,1% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường I đạt 135.105 tỷ đồng tăng 11,7%.

Kết thúc quý 3, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó lợi nhuận riêng quý 3 đạt 519 tỷ đồng, bằng 149% so với quý 3 năm 2018.

Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018.

Theo chia sẻ từ phía ngân hàng, quý 3, thu nhập lãi thuần lũy kế tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ dịch vụ, hoạt động ngoại hối tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *