Doanh nghiệp trúng đấu giá đất chậm nộp tiền vào ngân sách, cung cấp hồ sơ tài liệu thanh tra không đầy đủ, san lấp mặt bằng, thi công khi chưa đủ điều kiện…

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có kết luận về việc thanh tra dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo kết luận, dự án Khu nhà ở Hạp Lĩnh có tổng mức đầu tư hơn 53,1 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 65.145m2, trong đó diện tích đất ở là 19.247m2. Chủ đầu tư dự án là UBND TP Bắc Ninh. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đức Phát Kinh Bắc.

Trong quá trình thực hiện, dự án còn tồn tại sai sót trong công tác thu hồi đất, lập, phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất.

2222222222

Dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh còn nhiều tồn tại, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Đức Phát Kinh Bắc chỉ được chuyển nhượng, huy động vốn khi đủ điều kiện và được cho phép. (Ảnh: H.H)

Cụ thể, chủ đầu tư là UBND TP Bắc Ninh giao cho Ban Quản lý dự án xây dựng TP làm nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng cơ quan này lại không có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng.

UBND TP Bắc Ninh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh và UBND phường Hạp Lĩnh sai sót trong việc lập, phê duyệt kinh phí hỗ trợ nước thải đô thị không đúng quy định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mặt khác khoản kinh phí hỗ trợ nước thải đô thị cũng không được quy định theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh và chưa được chủ tịch UBND tỉnh cho phép.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh và UBND phường Hạp Lĩnh không lập phương án bồi thường, hỗ trợ dịch chuyển đường điện 110kV chạy qua dự án. Nhưng lại lập phương án và chi trả kinh phí hỗ trợ 30% cho đại diện Hội Phụ nữ và Hội Nông dân số tiền hơn 180 triệu đồng không đúng đối tượng.

Việc tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh và UBND phường Hạp Lĩnh chưa hiệu quả, dẫn đến phải áp dụng cưỡng chế đối với 10 hộ gia đình, cá nhân (đến nay các hộ vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ).

Trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh không tiến hành kiểm tra trên thực địa đổi với khu đất đấu giá theo quy định. Hiện tại trong ranh giới của dự án còn tồn tại đường dây điện và 1 cột điện cao thế 110kV chạy qua dự án và chưa được dịch chuyển.

Về phía đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đức Phát Kinh Bắc chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách và bị tính tiền chậm nộp hơn 8,4 tỷ đồng. Không những thế, trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp này cung cấp hồ sơ, tài liệu của giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng không đầy đủ.

Doanh nghiệp cũng chưa lập hồ sơ bổ sung phần nhà ở phải xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về xây dựng để tổ chức thực hiện theo dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

Dù chưa đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định nhưng vẫn san lấp mặt bằng một phần diện tích của dự án (khoảng 30%) và thi công nền đường tuyến chính, từ ngoài đường quốc lộ 38 để làm đường giao thông vào dự án.

Liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tại thời điểm thanh tra, Đức Phát Kinh Bắc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Làm rõ sai phạm cá nhân, tập thể

Theo cơ quan thanh tra, UBND TP Bắc Ninh chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt quy hoạch dự án chồng lấn một phần vào hành lang an toàn lưới điện của tuyến đường điện 110kV.

UBND TP Bắc Ninh cũng phải chịu trách nhiệm khi giao Ban Quản lý dự án xây dựng TP làm nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng quy định.

UBND TP Bắc Ninh, Hội đồng bồi thưởng giải phóng mặt bằng TP Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh và UBND phường Hạp Lĩnh chịu trách nhiệm trong việc lập, phê duyệt kinh phí hỗ trợ nước thải đô thị không đúng quy định; không lập phương án bồi thường, hỗ trợ dịch chuyển đường điện 110kV chạy qua dự án; lập phương án và chi trả kinh phí hỗ trợ 30% không đúng đối tượng…

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh cũng chịu trách nhiệm trong việc không tiến hành kiểm tra trên thực địa đối với khu đất đấu giá theo quy định.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đức Phát Kinh Bắc chịu trách nhiệm trong việc chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; chưa lập hồ sơ bổ sung phần nhà ở phải xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về xây dựng để tổ chức thực hiện theo dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt; tiến hành san lấp mặt bằng một phần diện tích của Dự án khi chưa đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định…

Từ đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND TP Bắc Ninh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng TP và UBND phường Hạp Lĩnh tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm trong việc triển khai thực hiện dự án nêu trên, theo thẩm quyền.

Yêu cầu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, sai phạm trong việc không tiến hành kiểm tra trên thực địa đối với khu đất đấu giá theo quy định.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *