3 25

Hàng trăm người đã được cấp GCNQSDĐ đang kỳ vọng vào Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sớm có giải pháp giúp dân.

Liên quan đến việc chuyển nhượng đất của các hộ dân, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An cho biết: “Theo báo cáo tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đức Hoà, hiện nay có 16 hồ sơ nộp chuyển nhượng, cụ thể 12 hồ sơ nộp cuối năm 2019, 4 hồ sơ nộp năm 2020 đang nằm tại đây. Sở TN-MT sẽ chủ trì để xử lý hồ sơ mà các hộ dân đã nộp tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đức Hoà, thời gian là 30 ngày (kể từ ngày họp báo 7/10) sẽ có kết quả giải quyết”.

Trả lời về nội dung, theo Điều 194 của Luật đất đai 2013 và Điều 41 của Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai có quy định rõ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. Khi chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì có đủ điều kiện chuyển nhượng hay không?

Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Văn Thông khẳng định: “Dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật đất đai 2013 và Điều 41 của Nghị định 43/2014 thì Sở TN-MT thực hiện tách thửa, giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời sớm chủ trì để giải quyết tồn tại liên quan đến dự án này”.

Vì sao khi dự án đã thực hiện không đúng theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cấp nhưng vẫn được Sở TN-MT tỉnh Long An cho phép tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư với các hộ dân và các hộ dân đã nhận được GCNQSDĐ. Có hay không thiếu sót, vi phạm của các cơ quan chuyên môn?

Chi nhánh VPĐKDĐ huyện Đức Hoà có nhiều thiếu sót dẫn đến hệ luỵ người dân mua đất và được cấp sổ đỏ nhưng không thể sử dụng.

Chi nhánh VPĐKDĐ huyện Đức Hoà có nhiều thiếu sót dẫn đến hệ luỵ người dân mua đất và được cấp sổ đỏ nhưng không thể sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Thông lý giải: “Mục tiêu dự án này là nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, tuy nhiên do nhận thức của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đức Hoà và văn phòng công chứng nghĩ là dự án tách thửa thông thường nên mới cho làm thủ tục, công chứng. Đối với VPĐKĐĐ tỉnh Long An, khi thẩm tra hồ sơ cũng không xem rõ mục tiêu đầu tư nên đã trình cho Sở TN-MT ký GCNQSDĐ để cấp cho người dân”.

Về việc xử lý trách nhiệm liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trên, ông Thông cho biết sẽ trả lời PV Dân trí bằng văn bản.

Theo kết luận thanh tra của Sở TN-MT tỉnh Long An, do hiện nay chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất đã phân lô nền theo quy hoạch và người nhận chuyển nhượng đã được cấp GCNQSDĐ nên không thể khắc phục hậu quả để thực hiện đúng chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện Sở TN-MT đã giao Phòng Quản lý đất đai tham mưu cho cho Giám đốc Sở phối hợp làm việc với UBND huyện Đức Hoà để thống nhất xử lý đối với dự án trên, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *