Luật sư Nguyễn Văn Hậu – ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – cho rằng các quy định về thuế thu nhập cá nhân không còn phù hợp. Theo quy định, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

6 13

Tuy nhiên, hiện thống kê về CPI chưa phản ánh hết được sự tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của người dân phải chi trả. Việc cập nhật, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động chưa kịp thời và chưa phù hợp.

Quy định cho giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/người/tháng với người phụ thuộc là không đảm bảo cho nhiều gia đình. Hầu hết người làm công ăn lương đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân do chi phí sinh hoạt hiện nay đã vượt xa mức 11 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, ngưỡng chịu thuế 100 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh cũng được cho là không hợp lý, trong khi mức giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là 132 triệu đồng/năm.

Nhiều ý kiến đánh giá cho rằng có nhiều khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi cá nhân có chi phí sinh hoạt lại không được khấu trừ, đó là điều bất hợp lý.

Do đó, cử tri đề nghị Luật thuế thu nhập cá nhân sắp sửa đổi nên xây dựng theo hướng cho phép Chính phủ được quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh khi CPI tăng 5 – 10%, thay vì phải đợi biến động đến 20% và trình Quốc hội xem xét. Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/người/tháng và người phụ thuộc có mức chi tiêu để giảm trừ gia cảnh bằng 40 – 50% số lương của người nộp thuế hoặc quy định mức giảm trừ gia cảnh bằng 4 – 5 lần lương tối thiểu vùng.

Các khoản chi phí phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày như tiền học cho con, khám bệnh, tiền lãi vay mua nhà, các khoản chi phí mà có hóa đơn, chừng từ hợp lý thì nên khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân giống như đang áp dụng với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *