Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chịu trách nhiệm giúp việc Hội đồng về các vấn đề liên quan.

UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài theo hình thức PPP.

Hội đồng gồm 19 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng; ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên hội đồng là lãnh đạo các Sở GTVT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc… của hai địa phương.

321

Hội đồng sẽ đóng góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan thông qua hình thức họp trực tiếp. Ảnh minh họa: ĐT.

Hội đồng sẽ đóng góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan dự án thông qua hình thức họp trực tiếp để đơn vị chuẩn bị dự án – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm giúp việc Hội đồng về các vấn đề như chuẩn bị tài liệu, hoàn thiện biên bản cuộc họp và các vấn đề có liên quan.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã có kiến nghị UBND TP.HCM sớm lập Hội đồng đồng thẩm định nội bộ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Theo kế hoạch phối hợp triển khai dự án giữa TP.HCM và Tây Ninh, thời gian dự kiến trình Bộ Kế hoạch và đầu tư hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 9-2021. Hiện việc trình hồ sơ đã trễ so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, tham mưu UBND TP trình Bộ KH&ĐT hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong tháng 5-2022.

Từ đó, Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu về nguồn vốn đầu tư dự án với vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP khoảng 5.900 tỉ đồng.

Bên cạnh đó là bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP trình HĐND TP trong kỳ họp gần nhất (dự kiến tháng 7-2022).

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có chiều dài 53,5 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 23,7 km, còn lại đi qua tỉnh Tây Ninh. Ở giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 15.900 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *