5 18

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Maritime Bank thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tại Đại hội, ban lãnh đạo Maritime Bank đã trình các cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng.

Đáng chú ý, các cổ đông nhất trí về đề xuất trả cổ tức 5% cho năm 2017, đề xuất này sẽ được thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã chấp thuận đơn xin rút khỏi HĐQT của bà Dương Hồng Loan do lý do cá nhân, và như vậy Hội đồng quản trị Ngân hàng sẽ còn lại 5 thành viên, việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành theo quy định trong năm 2017.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản đạt Maritime Bank 92.606 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 99% so với kế hoạch với 54.223 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,17% tính tới cuối năm 2016. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 23.59%.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *