Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7

Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phần phổ thông, trong đó bao gồm: 458.250.000 cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14.250.000 cổ phần phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu MSB sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Sau khi tăng vốn điều lệ, nếu tính theo thị giá cổ phiếu MSB hiện tại (18.300 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 22/7) thì vốn hoá thị trường của ngân hàng này ước đạt 36.600 tỷ đồng (tương đương hơn 1,5 tỷ USD).

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của MSB dự kiến đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB cũng bám sát với mục tiêu kiểm soát tốt nợ xấu dưới 3%.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *