Mục đích áp dụng quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản

Quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản được coi là kim chỉ nam chứ không phải là tiêu chuẩn cố định để đánh giá khả năng sinh lời. Quy tắc này đơn giản này sẽ giúp các nhà đầu tư ước tính lợi nhuận mà họ có thể nhận được khi đầu tư vào một Bất động sản cho thuê cụ thể, đồng thời giúp họ tránh việc đánh giá thấp chi phí sở hữu Bất động sản.

42 1

Quy tắc 50% cũng có những hạn chế vì bạn đang tính toán dựa trên các số liệu tĩnh. Chẳng hạn, giả sử bạn mua một Bất động sản cho thuê và sáu tháng sau, một thiên tai xảy ra trong khu vực. Bất động sản của bạn không bị hư hại nhưng do thiệt hại đối với các Bất động sản khác và yêu cầu bồi thường gia tăng, các công ty bảo hiểm tăng giá để cân bằng sổ sách của họ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho bảo hiểm Bất động sản, điều mà khi áp dụng quy tắc 50% ở thời điểm mua Bất động sản bạn không tính đến.

Quy tắc 50% có thể là điểm khởi đầu để bạn quyết định có nên đầu tư vào Bất động sản cho thuê cụ thể hay không. Tuy nhiên, có những yếu tố khác mà bạn cần xem xét ngoài quy tắc 50%. Bạn cần cân nhắc nếu thuế tăng, các khoản chi khác như bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì và tiện ích cũng tăng theo thời gian và điều đó có nghĩa là bạn phải quyết định tăng giá thuê như thế nào cho phù hợp. Lạm phát cao hơn có thể có lợi cho chủ sở hữu Bất động sản vì họ có thể điều chỉnh giá cho thuê tăng lên nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản thế chấp để sở hữu Bất động sản đó.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *