Các nhà đầu tư thừa vốn cũng có xu hướng cảm tính trong cách tiếp cận các khoản đầu tư Bất động sản của họ. Họ không coi Bất động sản đầu tư của mình như một công việc kinh doanh, thay vào đó họ đặt tiêu chuẩn và kỳ vọng của riêng mình vào cách những người khác (tức là người thuê tiềm năng của họ) sống như thế nào.

12 2

Ảnh minh họa

Điều này dẫn đến việc họ quá mức lãng phí tiền vào những dự án thiết kế không cần thiết đối với Bất động sản, thay vì chi tiền để sửa chữa hay cải tạo những khu vực có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhà đầu tư thừa vốn nếu chọn lựa người thuê không cẩn trọng, Bất động sản của họ thường hao mòn rất nhanh. Thậm chí, nếu nhà đầu tư thực hiện dự án thiết kế quá mức cần thiết đối với Bất động sản, họ có thể gặp phải tình trạng khó kiếm người thuê.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *