Nhà đầu tư keo kiệt thường chi ít hoặc không chi tiền để bảo trì tài sản của họ, trái ngược với nhà đầu tư thừa vốn. Một Bất động sản không được bảo trì thường xuyên sẽ không hấp dẫn đối với người thuê. Do đó, Bất động sản này thường không thể đạt được mức tăng trưởng vốn tối ưu. Một Bất động sản chất lượng thấp, bị nhà đầu tư bỏ quên, khiến những người đang thuê không hài lòng và họ có nguy cơ lựa chọn chuyển đi.

42 2

Khi đó, nhà đầu tư sẽ trở nên căng thẳng và tốn thêm nhiều chi phí hơn để tìm kiếm người thuê mới trong khi Bất động sản bị bỏ trống và không có lợi nhuận.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *